facebook Google+ YouTube

Promocja

Wielka wiosenna promocja instalacji centralnego ogrzewania opartego na źródle grzewczym ze źródeł energii odnawialnej.

Promocja dotyczy:

1. Wykonanie odwiertów pionowych z wejściem instalacji dolnego źródła do budynku
2. Montaż pompy ciepła, podłączenie urządzenia z dolnym źródłem
3. Uruchomienie pompy ciepła

Cena 25 000 zł.